Kurser og efteruddannelse

AB Electric Elektriker Automation Installation

Kompetenceudvikling - din viden er vigtig

I AB vil vi være de bedste, og det kræver, at du er klædt på til det.

Derfor har vi en årlig MUS-samtale, som ligger om efteråret, hvor du sammen med nærmeste leder snakker om fremtidige behov for opkvalificering via kurser og evt. efteruddannelse. Under MUS samtalen kan der også blive sat fokus på interne arbejdsgange, fokus på kundeservice og værdier eller andre udviklingspunkter, som er mere individuelle via intern viden til teamet eller til den enkelte.

Nedenfor kan du læse mere om specifikt om kurser- og efteruddannelsesmuligheder for henholdsvis elektrikere, teknikere, funktionærer og ledere.

HUSK – kursus/skoleophold anses som arbejdstid, derfor er det vigtigt, du holder dig ajour med din arbejdsmail, sms mv. mindst én gang om dagen.

Meddel altid kontoret, inden du tager på kursus.

Alle

> Disse ses som interessetimer, da arbejdsspecifikke kurser typisk vil være planlagt til at ligge i normal arbejdstid.

> Betaling af gebyret for relevant aftenkursus aftales med nærmeste leder – kurset skal være fagspecifikt, før AB betaler for det. Nærmeste leder vurderer, om det er fagspecifikt ud fra AB retning, Team fokus og MUS aftaler.

Elektrikere

> L-AUS online januar, februar og marts.

> KLS hvert kvartal efter behov.

> Planlagte kurser aftales under MUS-samtalen, og hvis muligt, gennemføres i starten af året, hvor vi ofte har mindre travlt. Kurset skal passe med AB’s arbejdsområder og fokusområder.

> Planlagte kurser er med normal løn. Ekstra tid, der bruges i forbindelse med kurset, skal regnes som interessetimer.

> Mad under kursusophold foregår på regning (dvs. du medbringer dine kvitteringer) Vi henstiller til, at du vælger et fornuftigt prisniveau.

> Overnatning i forbindelse med planlagt kursus: Som udgangspunkt prøver vi at finde kurser i køreafstand fra AB/eller medarbejderens bopæl. Bliver overnatning nødvendig pga. kursets placering eller afholdelsestidspunkt, så aftal med nærmeste leder ift. prisen. Max 700 kr. pr. nat.

> Du har årligt ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse. (OK 2017-2020)

> Ordningen omfatter alle medarbejdere, der er omfattet af Elektrikeroverenskomsten og har minimum 9 måneders anciennitet i AB.

> Ved selvvalgt uddannelse får du refunderet 85% af lønnen via kompetencefonde (dvs. AB udbetaler ikke løn i denne periode)

> Nogle akademiuddannelser (automations- og energiteknolog, el-installatør m.m.) giver mulighed for 100% lønrefusion, hvis uddannelsen tages mens du er ansat i AB (typisk vil man være væk 2-3 dage i løbet af ugen i en periode, for at uddanne sig)

> Det er dig, der skal vælge og søge uddannelsen. Leder, kontoret og HR hjælper gerne.

> Reglerne for selvvalgt uddannelse og forholdene omkring refusion ændrer sig løbende.

Teknikere

Al opkvalificering for teknikerne vil være koblet direkte til strategien for afdelingen og typisk være via leverandørkurser, da de har de tekniske spidskompetence.

> Dine kurser vil blive aftalt som planlagt uddannelse under den årlige MUS-samtale.

> Planlagte kurser er med normal løn. Ekstra tid, der bruges i forbindelse med kurset, skal regnes som interessetimer.

> Mad under kursusophold foregår på regning (dvs. du medbringer dine kvitteringer) Vi henstiller til, at du vælger et fornuftigt prisniveau.

> Overnatning i forbindelse med planlagt kursus: Som udgangspunkt prøver vi at finde kurser i køreafstand fra AB/eller medarbejderens bopæl. Bliver overnatning nødvendig pga. kursets placering eller afholdelsestidspunkt, så aftal med nærmeste leder ift. prisen. Max 700 kr. pr. nat.

Funktionærer og ledere

I AB vil vi gerne opkvalificere via kurser og anden relevant efteruddannelse. Det betyder, at det skal være fagspecifikt og i tråd med virksomhedens retning og fokus.

Ofte vil opkvalificering være tilknyttet interne forhold – det kan være ledelse, optimering af arbejdsgange og systemer, og evt. konkret opkvalificering ved nye funktioner og arbejdsopgaver. Al opkvalificering for funktionærer vil være koblet til en forbedring ift. interne forhold eller direkte koblet til nye opgaveområder eller ansvarsområder og systemoptimering mm. Dette vil være en snak, som man drøfter med sin nærmeste leder under MUS samtalen.

> Planlagte kurser er med normal løn. Ekstra tid, der bruges i forbindelse med kurset, skal regnes som interessetimer.

> Mad under kursusophold foregår på regning (dvs. du medbringer dine kvitteringer) Vi henstiller til, at du vælger et fornuftigt prisniveau.

> Overnatning i forbindelse med planlagt kursus: Som udgangspunkt prøver vi at finde kurser i køreafstand fra AB/eller medarbejderens bopæl. Bliver overnatning nødvendig pga. kursets placering eller afholdelsestidspunkt, så aftal med nærmeste leder  ift. prisen. Max 700 kr. pr. nat.