arbejdsmiljø

AB Electric Elektriker Automation Installation

AB stiller alle værnemidler og hjælpemidler til rådighed og forventer, at det bliver brugt i alle situationer. Ingen i AB skal gå på arbejde og komme til skade - vi skal alle holde hele livet

Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalget holder AM-møder op til hvert fællesmøde.

Det er et ufravigeligt krav, at arbejdsmiljøreglerne, både hos os selv og vores kunder, overholdes.

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du har spørgsmål eller forslag, så vi sammen kan gøre AB endnu bedre.

Upload af billeder af AB og kolleger

Arbejdsskader

Alle skal bruge de til rådighed stillede personlige værnemidler og følge gældende sikkerhedsregler

Arbejdsskader skal omgående meldes til kontoret. Kontoret sørger for, at der udfyldes skadesanmeldelse, og at arbejdsmiljørepræsentanten informeres og får en kopi af skadesanmeldelsen.

Nærved-ulykker skal anmeldes til nærmeste arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant.

Skulle der ske en ulykke, så vil vi have behov for at kunne kontakte dine pårørende. Derfor skal du på din første dag eller hurtigst muligt have et møde med HR, hvor I sammen indtaster kontaktoplysninger i HR-systemet 2People.

Fællesmøder

Vi afholder fællesmøder ca. hvert kvartal. Mødet er i henhold til dagsorden, som bliver fastlagt og udsendt ca. 5 dage inden mødet.

 

ActionBoard

AB Electric - Actionboard

Vi vil altid gerne forbedre os, derfor har vi på lageret hængt et ActionBoard, hvor forslag kan hænges op og derefter behandles af rette vedkommende. Brug det, så vi hele tiden kan udvikle os.

APV

APV’en er et vigtigt redskab for at skabe de bedste omstændigheder for os alle og dermed også for firmaet.

apvtast

Trivselsmåling

Når vi skal skabe den bedste arbejdsplads er det vigtigt at vide, hvad du mener – derfor laver vi trivselsmåling hvert efterår.

trivsel