Alkohol og rygning

Det er strengt forbudt at indtage nogen former for alkohol og/eller euforiserende stoffer umiddelbart før og i arbejdstiden, herunder i pauserne.

Bliver du budt en øl eller lignende hos dine kunder, så takker du nej med henvisning til kørsel i firmabil.

Efter endt arbejdstid er det kun tilladt at indtage én genstand, såfremt du selv skal køre fra arbejdspladsen.

Rygning foregår kun udenfor indgangen til lageret.

Vi henstiller til rygning i pauserne.

Al rygning indenfor er forbudt.

Vi forventer, at man overholder virksomhedens retningslinier for alkohol og rygning. En bevidst tilsidesættelse kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.