Klageadgang

Du er i trygge hænder hos os

El-Installationer med garanti

AB Electric er medlem af TEKNIQ, og derfor er du som kunde hos os dækket af TEKNIQs garantiordning.

Hvis vores arbejde ikke er udført til tilfredshed og du får medhold i  Ankenævnet for Tekniske Installationer, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger til og med kr. 150.000 inkl. moms. Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger. (Garantiordningen dækker ikke i sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter).

Dette beskytter dig som kunde og betyder, at du trygt kan handle med os.

Hvad kan man klage over, og hvem skal man klage til?

Private forbrugere kan klager over el-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.

En klage kan kun indbringes for ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for el-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke el-installatørens interne forretningsprincipper, som f.eks. time- og matieralepriser.

 

Kontakt Ankenævnet for tekniske installationer:

Paul Bergsøes Vej 6
2600  Glostrup
Tlf. 87 41 77 90 alle hverdage mellem kl. 10.00 og 12.00

Læs mere her