Lækagesøgning

- Hurtig tilbagebetaling og øjeblikkelig effekt!

Har du råd til at lade være?

Lækagesøgning er oplagt til alle, der har et trykluftsanlæg. Vi udfører søgninger, og finder utætheder, som typisk ikke opdages under normal drift og service.

Vidste du, at 1 mm utæthed koster ca. 3.000 årligt? Og hvis hullet er 2mm, er det 12.000 kr. årligt?

Derfor er lækagesøgning og udbedring et af de tiltag, der har meget kort tilbagebetalingstid. Faktisk er det i mange tilfælde under 12 måneder!

Vi lytter med ultralyd, mærker utætheder op på installationen og på bygningstegningerne og sørger også for udbedring af fejlene.

Besparelsen er til at få øje på, og vi anbefaler, at man kombinerer lækagesøgning med en serviceaftale. Således at dette gøres jævnligt – for eksempel 1 gang årligt.